Flagregler i Danmark

Del denne side

Der findes ikke flaglove og egentlige regler for hvordan man bruger Dannebrog korrekt. Men der er efterhånden opstået en vis praksis og et “Flagreglement”. Grundlæggende skal man ære og respektere Dannebrog. Det bør ikke være laset, snavset eller falmet.


Grundlæggende flagreglement

Flaget hejses kl. 8:00 og tages ned ved solnedgang. På dage hvor solen står op efter kl. 8.00 hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang medmindre det er ved særlige festlige lejligheder. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for “Fanden”.

Her er flere grundliggende regler:
  • Flagning om natten er kun tilladt hvis flaget er fuldt belyst af projektør eller lignende.
  • Man bør ikke hejse et slidt eller meget falmet flag.
  • Et flag som har udtjent sin værnepligt skal brændes. Dette kan foregå privat eller via offentlig affaldshåndtering.
  • Flaget må på intet tidspunkt røre jorden under hejsning/nedtagning.
  • Der må ikke hejses flere flag på samme flagstang.


Flagning på halv stang

Når man skal flage på halv stang skal flaget først hejses helt til tops, hvor det forbliver i ét par sekunder. Derefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte.

Ved begravelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang når begravelsen er overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang.


Flagning med udenlandske flag

Som udgangspunkt er det forbudt her i landet at hejse andre flag end Dannebrog.

Dette gælder dog ikke fremmede staters gesandter, konsuler og vicekonsuler.

De er berettigede til at hejse vedkommende fremmede stats flag fra embeds­kontorer her i landet og for gesandters vedkommende tillige fra deres boliger.

Endvidere omfatter forbuddet ikke personer, der har fået tilladelse til at hejse en fremmed stats flag.

Tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag meddeles af det lokale politi.

Som regel betinges tilladelserne af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang.

I de tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang, må der ikke flages med flere flag på samme stang.

Det er tilladt for private at flage med det grønlandske flag og det færøske flag uden særlig tilladelse. Det er også tilladt at flage med finsk, islandsk, norsk og svensk flag uden at det er nødvendigt at indhente særlig tilladelse hertil.

Det er tilladt at flage med det europæiske flag – dvs. EU-flaget og FN-flaget uden særlig tilladelse.


Flagdage

De officielle flagdage er dage som har en særlig national betydning. Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger – på den grønlandske flagdag dog med det grønlandske flag og på den færøske flagdag med det færøske flag. Private personer, virksomheder og organisationer har ikke pligt til at flage på de officielle flagdage. Du kan finde de officielle flagdage her: Officielle Flagdage i Danmark

I tilfælde hvor fødselsdage i kongehuset falder på langfredag flages der på halv stang. Der gælder særlige regler for militære flagdage.

Udover de officielle flagdage kan Justitsministeriet bestemme at statslige myndigheder skal flage i anledning af særlige begivenheder som f.eks. kunne være statsbesøg eller nogle særlige begivenheder i Kongehuset.

Dannebrog Flag
Dannebrog
Dannebrog 90x150cm
Dannebrog 90x150cm
Dannebrog 150x240cm
Dannebrog 150x240cm

Del denne side