Sverige – Svensk flag (1906) og fakta om den svenske historie – Flaginfo.dk

13. december 2019 0 By Fun with Flags
Del denne side

Svensk Flag:
Sverige har en lang historie med forskellige flag, der bruges som statens og civile flag, statslige og flåde, krigsflag og så videre. Sveriges nuværende flag (kaldet Sveriges Flagga på svensk) har som alle andre flag i de skandinaviske lande nordisk eller krydset.

Det blå svenske flag med guld eller lysegult skandinavisk korsdesign er afledt af Sveriges våbenskjold (1442). Modellen af flaget er baseret på Danmarks flag.
Sveriges eller statsflagets nationale flag har et rektangulært design næsten identisk med landets civile led (bortset fra at det civile led er firkantet). Landets flåde og krigsflag ligner statsflagget med en smule forskel – med 3 spidser på højre side.

Svensk flag
Farvekoder
Blå gengivet som RGB 0 106 167 (Hex #006aa7)
Gul gengivet som RGB 254 204 0 (Hex #fecc00)
Svensk flag

Vores Sponsor

Besøg vores sponsor og se deres udvalg af svenske flag i mange forskellige størrelser og varianter. Flagshoppen.dk forhandler også flag fra mange andre nationer.

Svensk flagdesign - statens flag og civile ensign

Udseende: Statsflagget har et blåt felt med det gule nordiske kors, der løber til flagets fire kanter. Det horisontale kors tværstang er tættere på hejsekanten i forhold til fluesiden.

Dimensioner: Det svenske flag er horisontale og lodrette dimensioner henholdsvis 5:2:9 og 4:2:4. Triple-tail flag har en dimension på 5:2:5:8 (vandret) og 4:2:4 (lodret).

Farveskema: Farverne på flaget er officielt valgt efter det naturlige farvesystem (NCS 0580-Y10R for gul og NCS 4055-R95B for blå).
Farveskemaet skal også overholde Pantone PMS-koder – for blå (PMS 301 C / U) og gul (PMS 109 U eller PMS 116).

Symbolik af Sveriges flag

Det blå felt på flaget repræsenterer loyalitet, sandhed og retfærdighed. Det gule kors, der er identificeret som symbolet på kristen tro, betyder generøsitet.

Det svenske flags oprindelse og historie

Den nøjagtige oprindelsesdato for Sveriges flag er ikke tilgængelig i de officielle poster. Det tidligste bevis for det blå flag med det gule kors stammer tilbage til 1500-tallet, som det findes på billederne under kong Gustav I.’s styre.

Gamle tro på det svenske flag oprindelse

Kong Eric IX antages at have set det gyldne kors på himlen under det første svenske korstog i 1157. Efter at have set dette tegn blændende på himlen besluttede han at inkludere det i sit kongelige banner.
Den danske flagteori oplyser, at det blå og gyldne korsflag først blev introduceret af kong Charles VIII, der også lancerede våbenskjoldet i 1442.
Kong Gustav I antages at have introduceret den blå baggrund med det gyldne gule korsflagdesign. Før 1420 havde flag det blå felt med hvidt kors.

Tidlig historie over Sveriges flag

Flaget blev officielt introduceret af den kongelige beføjelse, der blev udstedt den 19. april 1562. I 1569 erklærede den kongelige beføjelse, at de svenske kampstandarder og bannere skulle have det gyldne kors.

Triple-halet Flag​

Flaget med den blå baggrund og det gule kors med tre pigge på fluesiden blev vedtaget som det officielle statsflag og militærsignal ved kongelig garan af 6. november 1663.

Sverige-Norge Union - 1814​

Den 14. november 1814 blev Norge og Sverige forenet under den svenske konge Charles XIII, som var forpligtet til at acceptere den norske forfatning.

Union Flag 1844​

For at give samme status til unionens to lande blev den kongelige beslutning udstedt den 20. juni 1844 for indførelse af nye flag. Begge nationer havde deres landsflagdesign med tilføjelsen af fagmærket ved kantonen.
Navalensignalet blev modelleret efter triple-tail design i Sverige.

Triple-halet Blå Flag​

Den 18. august 1761 erklærede den kongelige kendelsesordre, at det blå flag vil blive brugt af øygruppeflåden, når de var på deres pligt at bevogte øgrupper langs Sveriges kystlinje.

Union Flag 1815-18​

Efter sammenslutningen af kongerigerne Sverige og Norge blev det fælles militære flag vedtaget den 6. juni 1815. Hovedet havde en hvid saltire, der løb over den røde baggrund placeret ved kantonen, der repræsenterede Norge.

Sillsallaten og Sildesalaten

I løbet af denne tid var Sillsallaten det svenske flagnavn snarere kaldenavnet. Udtrykket, der betyder svensk, blev brugt som hån for at vise utilfredshed med masserne efter optagelsen af fagmærket. Sildesalaten betyder norsk.

Dobbelt-halet statsflag

Efterfulgt af denne uro blev der frigivet en række regler i løbet af det 19. århundrede vedrørende brugen af det civile led, mønstre osv. Sveriges regering indførte det dobbelthalede flag den 7. maj 1897 til brug på sine marinebaseskibe og officielle bygninger.

Tilbagevenden af det rene flag i Norge og Sverige

På grund af den overvældende uro i de to lande over inddragelsen af fagforeningstegnet stemte det norske parlament sammen mod optagelsen af unionsskiltet i slutningen af 1890’erne. Opløsningen blev vedtaget af kongen 1898. Unionens tegn blev officielt fjernet, og det rene flag fra 1821 blev genindført i Norge den 12. oktober 1899.
Forbundsmærket blev fjernet fra det svenske flag ved lov af 28. oktober 1905. Unionens tegn blev fjernet efterfulgt af denne beslutning den 1. november 1905.

Flag fra 1906

Den svenske marineknop vedtog tredobbelt haledesignet den 1. november 1905. Flaget, der blev brugt før 1906, havde mørkeblå baggrund med gylden gult nordisk kors. Militærsignalet brugte dette design med 3 spikes design.
Den nye flaglov, der blev indført den 22. juni 1906, specificerede ændringen af baggrundsfarve fra mørkeblå til lys mellemblå og gylden gul. Loven forbød også privat brug af piggete flag.

Royale flag af Sverige

Der er to kongelige flag i Sverige – Sveriges Royal Standard som brugt af kongen på tidspunktet for opretholdelse af ansvar som statsoverhoved og det andet brugt af de andre medlemmer af den kongelige familie.
Begge disse flag med det blå felt og det gule kors har tre pigge i flueenden. Kongens flag har større nationalt våbenskjold ved krydset af det gule kors, mens det mindre nationale våbenskjold placeret ved krydset af korset bruges af den kongelige familie af Sverige.
Beskrivelsen og den detaljerede implementering af de kongelige flag blev erklæret den 6. april 1987 af Riksmarskalken (den svenske marskalk af rige). Det fremgår tydeligt, hvordan og hvornår de kongelige flag skal hejses ved Det kongelige palads i Stockholm.

  • Når kongen er ansvarlig som statsoverhoved – hejses flaget med større våben
  • Når et andet medlem af den kongelige familie påtager sig ansvaret som statsoverhoved i fravær af kongen – hejses flaget med mindre våben

Regler og kodeks for det svenske flag

Flagstørrelse:
Til hejsning på en selvstændig flagstang skal flagets bredde være 1/4 af flagstangens længde.
Når flag vises på bygningens tag, skal flagets bredde ikke være mere end 1/3 af stolhøjden.

Hejse og sænke tid:

  • 1. marts – 31. oktober: hejsetid er kl. 08:00 og fremefter
  • 1. november- 28/29 februar: hejsetiden er kl. 09:00 og fremefter

Flaget må ikke fjernes før solnedgangen. Generelt bør det tages ned kl. 21.00. Men hvis oplysningen af sollyset er synlig kl. 21, skal den først nedtages, når mørket er faldet på.

Foldning af det svenske flag:
Det er en traditionel skik at folde flagene i Sverige med den gule del helt skjult. Ifølge overbevisningen skal flaget, der er den hellige ting, ikke røre jorden. I tilfælde af fald, vil det at holde den gule del indeni forhindre farvning på lysskyggen på flaget.

Kasser og bortskaffelse af ældre flag:
I tilfælde af misfarvning eller slidtage, når flaget ikke er i brugbar tilstand, er reglen at brænde de gamle flag med korrekt adfærdskodeks. Alternativt kan det også returneres til sælgeren til bortskaffelse.

 

Statens flag for Sverige uden for landet

Designet af det svenske flag findes også i flere bannere og flag over hele verden:

  • Sveriges flag er inkluderet på våbenskjoldet i provinsen Sydvest Finland.
  • Det blå og gule lodrette tri-band på flaget fra Philadelphia, Pennsylvania blev tilføjet for at mindes den svenske bosættelse i denne amerikanske provins.
  • Den svenske civile ledelse i 1844 blev inkorporeret på seglen fra kommunalrådet for Shanghai International Settlement.
  • Funktioner og nuancer på Veronas flag i Italien er inspireret af det svenske flag
  • Farveskemaet for Boca Juniors flag – et fodboldhold i Argentina er også inspireret af Sveriges statsflagfarve

Svensk flag Emoji

Det svenske flag blev føjet til Emoji 1.0 i 2015, der viser bogstaverne SE (S angiver det regionale indikatorsymbol bogstav “S”, og E betegner det regionale indikatorsymbol bogstav “E”). Emojien er tilgængelig på alle understøttede platforme – iOS, Android, Google, Twitter, Facebook, Whatsapp, JoyPixels osv.

Nabolande til Sverige

Danmark, Finland, Norge


Del denne side